Algemene Voorwaarden De Wandelclub

Deze voorwaarden zijn van toepassing op deelnemende leden en niet-leden, hierna aangeduid als “deelnemer”, aan wandelevenementen van De Wandelclub, een onderdeel van Excelsior Recordings B.V., verder aangeduid als “De Wandelclub”.

Lidmaatschap

 1. De Wandelclub behoudt zich het recht voor om een verzoek tot lidmaatschap van de club te weigeren. Het lidmaatschap is persoonsgebonden, niet overdraagbaar, niet verhandelbaar, en niet restitueerbaar, tenzij anders gespecificeerd in deze regels.
 2. Uitzonderingen op lidmaatschapsvoorwaarden kunnen door De Wandelclub worden gemaakt. Een lidmaatschap kan binnen 14 dagen na afsluiting worden beëindigd als het lid vindt dat het lidmaatschap niet aan zijn of haar verwachtingen voldoet.
 3. Na de overeengekomen looptijd van een jaar wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. Na een jaar is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar. Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, te doen via e-mail naar info@wandel.club. Het lidmaatschap dient via automatische afschrijving te worden betaald, waarvoor instemming wordt verleend bij het aangaan van het lidmaatschap en de betaling van het eerste jaar via iDeal.

Inschrijving Evenementen

 1. De wandelingen van De Wandelclub zijn wandeltochten zonder wedstrijdelement, met toevoeging van muzikale optredens. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
 2. Inschrijving vindt uitsluitend plaats op de wijze en onder de voorwaarden bepaald door De Wandelclub.
 3. Het maximum aantal inschrijvingen wordt door De Wandelclub bepaald.
 4. Inschrijving voor wandeltochten is mogelijk op de dag dat deze online wordt gepubliceerd tot een half uur voor aanvang van de wandeling, volgens de aangegeven procedure. Betaling van het deelnameticket vormt een onderdeel van de inschrijfprocedure.
 5. Voor leden is voorinschrijving mogelijk met ongeveer 20% korting. Annulering van deelname na voorinschrijving leidt niet tot teruggave van het reeds betaalde deelnameticket. Niet gebruikte deelnametickets kunnen door leden worden ingezet bij een volgende wandeling mits deze tot 24 uur voorafgaand aan het evenement is geannuleerd en dit vooraf is gemeld aan De Wandelclub via e-mail.
 6. Deelnemers verklaren zich bekend en akkoord met het reglement bij inschrijving, inclusief het eventuele gebruik van hun beeltenis voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.
 7. Deelnemers dienen de aangegeven route te volgen en zich te onthouden van extremistische politieke uitingen, racisme, seksisme, onbehoorlijk gedrag, luid spelende geluidsdragers en het hebben van voorwerpen die een gevaar kunnen opleveren.
 8. Foto’s en video’s zijn toegestaan met respect voor de privacy van andere deelnemers.
 9. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd en onder controle. In sommige natuurgebieden zijn honden niet toegestaan. Erkende hulphonden zijn altijd toegestaan.
 10. Aanwijzingen van de Wandelclubmedewerkers en autoriteiten dienen te worden opgevolgd. Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen.
 11. Afval dient in daarvoor bestemde bakken en zakken te worden gedeponeerd. Schade aan natuur en omgeving wordt verhaald op de overtreder.
 12. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de wandeltocht van kracht, tenzij anders aangegeven. Overtredingen kunnen leiden tot uitsluiting.

Aansprakelijkheid De Wandelclub

 1. De Wandelclub, partners, en betrokken medewerkers zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of materiële schade, binnen of buiten het evenemententerrein.
 2. Deelnemers zijn te allen tijde aansprakelijk voor schade toegebracht aan locaties, materialen, en andere zaken tijdens het wandelevenement.
 3. De Wandelclub behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten bij extreme weersomstandigheden of calamiteiten. Er is geen recht op teruggave van inschrijfgeld of vergoeding van schade in dergelijke gevallen.
 4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van De Wandelclub, zorgdragend dat toepasselijke reglementen kenbaar zijn.

Verkoop en Reclame

 1. Verkoop van etenswaren of andere artikelen is niet toegestaan zonder toestemming van De Wandelclub.
 2. Reclame-uitingen van niet-deelnemende bedrijven zijn niet toegestaan. Niet naleven van bovenstaande reglementen kan leiden tot het verzoek tot vertrek van het evenement.